Büyülenme Hakkında voleybol nasil oynanir

“Bu sevdanin gegilmez, a§ilmaz bir sevda oldugunu elden §imdiden nasil bilebilirsin be Tuncer? Seni boyle siki§ikta koyan, bir ili§kiyi insani ya§amani kırıcı Yildiz’in Yildiz olu§u, onun Remzi Tarakgi’nin kizi olu§u degil, bana kalirsa. Bu gundeme gelirse, muahharen gelecek. Bana kalirsa, sen §imdi daha gok igine aşk kurdu du§tu diye kivranmadasin. Bak sana bir §ey soyleyeyim mi? Sen ne bu fakulteyi bitirmeyi bir yana koy, ne haklarinizi istemeyi, ne ba§kalarmm da haklarini istemeleri igin kendin derece bir ses olmayi, ne de sevdalanmayi. Adamsan hepsini, adina haysiyet denilen kanaldan piril piril akitirsin. Duzen bizim duzenimiz degildir niteleyerek ben, Remzi gibilerin televizyonlarini onarmiyor muyum ha? Bak, Erek’i seviyorsun. Dilek’in, §u hayhuy iginde kazanilmi§ biri olduguna inaniyorsun, degil mi?

Tezel’e aldirmaz. Tezel’in duyup duymayacagi sert du§undurmuyor Mujgan’i, belirli. Amma benim duymam dobra olacak mi, mümteni mi; boyle bir gekingenlikle kekeleyerek surduruyor bahis§masini.

Kulagim devamli olarak telsizde. Boluk komutaninin sualine boyle cevap verdim. Qunku boluk komutaninin telsizle sordugu bu kodlu sualinin ne manaya geldigini artik mukemme-len biliyordum.

Ay§en’in Yildiz’la sevi§tigimizi segemeyecek derecede kendisini kavgaya adadigi gunlerdi. §imdi, kendi duvarlarini yikamami§ bir gelin. Bu nasil evet?

Butun mitinglerimizde, boykotlarimizda Ahmet’i omuzba§imda gorurum. Elimi sikmak istemi§ti bir defa, anlayışsız gekmi§tim. Bana elini uzattigini evet arkada§larim gordulerse, diye de gok korkmu§tum. Elimi sikacak kadar yakinim oldugunu bilmelerini istemezdim. Ali Mahir’nin en yoğun yarasina, o aciya alakasız yapamamak ise hig elimde degildi.

Tezel’in burada bulunu§undan azbuguk benlik duyan, buna sevinen iki ki§i bile mi yok evet? Olmaz olabilir mu? Biri annesi i§te, Fitnat hanim: Bak bir bile serseri derler benim bu kizima.

Tamam: Degil mi ki siz ikiniz ilerici geginiyorsunuz, i§te ben bile ilericiyim. ilericiligimi de koydum ortaya.

Uzattigim bardagi gargabuk yarilarken soyluyor bunu. Bir geyrek saattir yalniz igki tepsilerini gozetlemiyor mu? Dort sıra altin zincir takinmi§ kadini segi§i de, geciken igkiye kar§i kendini oyalamak degildiyse ne? Benim de, birinin onunde egilmeye hazirlanan garsonu onleyivermem salt Tezel igin miydi?

Sarayigi’nde agag kabuklari kemirdiler, inekler kadar gayirlarda otlanmak mecburiyetinde birakildilar. Haydi, haydi!.. Bu aci hakikatleri gozonunde sara onunuze konan yemeklere bin §ukredin. Kral bloga git sofrasidir be bu sizin onunuzdeki, kral sofrasi! Benim Kore’de, yuce bir erek ugruna sava§irken gazi olup köle du§tugum gunlerde ne yiyip igtigimi biliyor musunuz?

“Ne yapsin, ana,” dedi: Ho§gorun. Herkese kar§i kizma gok du§kun, gok sevecen bir anne olarak gorunmek istiyorsa bunu da ho§gorun. §imdi nikah kiyilirken bir bile aglamaya ba§larsa; onu da ho§gorelim.

Qok gegmez bir yerlerde dururuz. Gecenin sogugu gilli kizin tokadi kadar garpar yuzume. Beni istemeden ayiltir. O sidik ve donmu§ etyagi kokan yerlerden birinde kanyak bulabilecegim bile ku§kulu. Yamma iki §i§e almaliydim. Bir vakit sonrasini omrum boyu du§unemedim zati.

Eli gene elimde, geldigimiz yollan aksi yone bir defa elan yuruduk o gün. Toprakliktan gikip Esat’in Dortyol agzina değinme geldik.

Ali Eli uz’nin igerdeki kir gigekleriyle onun kahir gekmi§, onurlu yuzu gozlerimin onunde; Ahmet’e kizamiyorum birlikte.

Ali Eli uz, Yildiz’dan cayamayacagimi blog adresi henüz o sıkıntısız§am anlami§ti. Bir yil, elele her yerde Yildiz’la yan yana olduk. Miting alanlarinda yanimdan hig ayrilmadi. Arkada§larimi benden gok sevdi. Evet§yalnız bigimlerini benden müterakki benimsedi. Nikahlanmayi talip de ben oldum ustelik. Beni babasinin kar§isina goturen o olsa da. Kendisini bana seve seve verdigi halde, bir gun da evliligin yanindan gegirmemi§ti sozu. Benden kendisini sevmemi da istememi§ti, diyebilirim. Beni sevmesine katlanmami, yanimda bulunmasina katlanmami; salt bunlari istedi saniyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *